AD38566: Nguyễn Ngọc Minh Anh

Bé Nguyễn Ngọc Minh Anh, số báo danh AD38566 thích múa, hát, du lịch biển.

Con chào mọi người. Con tên là Minh Anh. Sở thích của con là du lịch biển, múa và hát.

ad38566: nguyen ngoc minh anh - 1
Bé Minh Anh sinh ngày 14/12/2012

ad38566: nguyen ngoc minh anh - 2
Sở thích của con là du lịch biển, múa và hát.

ad38566: nguyen ngoc minh anh - 3

ad38566: nguyen ngoc minh anh - 4
Mọi người hãy bình chọn cho Minh Anh nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác