Trần Gia Bảo - AD79232 - Cậu bé hay cười

Ngày 29/04/2016 01:02 AM (GMT+7)

Bé Trần Gia Bảo, số báo danh AD79232 thích xem chương trình táo quân.

Bé Trần Gia Bảo, sinh ngày 04/07/2008. Dé thích đọc chuyện Đoraemon và ăn bim bim.

Trần Gia Bảo - AD79232 - Cậu bé hay cười - 1

Trần Gia Bảo - AD79232 - Cậu bé hay cười - 2

Trần Gia Bảo - AD79232 - Cậu bé hay cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)