Đoremon chế: Em không quay về

Anh cần chi những hoài nghi khi em không ở lại...

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Doremon che