Hài Chí Tài: Anh không đòi quà (P1)

Hát nữa đi Tư, lỡ ngày kia sông nó cạn rồi đá nó mòn... từ từ, từ từ... từ từ rồi bà con cười vỡ bụng!

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác