Hài Chí Tài: Anh không đòi quà (P2)

Ngày 04/06/2014 00:19 AM (GMT+7)

Hát nữa đi Tư, lỡ ngày kia sông nó cạn rồi đá nó mòn... từ từ, từ từ... từ từ rồi bà con cười vỡ bụng!

(Khampha.vn)