Hài Hoài Linh 2013: Cá độ (P2)

Hoài Linh vào vai bà bán vé kiêm coi tướng số.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Hoài Linh 2017