Hài Hoài Linh: Nghêu Sò Ốc Hến (P1)

Hoài Linh vào vai nữ thật duyên dáng, nữ tính.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác