Hài Hoài Linh: Ông ngoại đại gia

Một tiểu phẩm hài nhưng mang đậm tính nhân văn sâu sắc

NH (Youtube)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác