Hài Hoài Linh: Ông ngoại đại gia

Một tiểu phẩm hài nhưng mang đậm tính nhân văn sâu sắc

NH (Youtube)
Tin bài cùng sự kiện Hài Hoài Linh 2017