Hài Trấn Thành: Quán lạ (P2)

Trấn Thành tiếp tục biến hóa thành anh chàng phục vụ làm mọi chiêu trò để câu khách với những tình huống dở khóc dở cườ

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác