• Trấn Thành & Hari Won  

  • Trấn Thành & Trường Giang  

  • Hài Trấn Thành  

  • Phim & chương trình, sự kiện