Lam Trường - Phương Thanh đồng lòng "dựng chuyện": Đại Nghĩa nhập viện

Chương trình "Giọng ải giọng ai" đã chứng kiến hai "thánh lầy" mới đó chính là Lam Trường và Phương Thanh.

Theo TH (Nguồn video: Chương trình Giọng ải giọng ai) (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Chương trình truyền hình