[Video] Bạn đã trang bị cho con kỹ năng ở nhà một mình?

Nghỉ hè, bạn thường nhốt con ở nhà vì không có người trông? Vậy bé đã được trang bị kỹ năng ở nhà một mình chưa?

Theo TH (Nguồn video: Đài TH Việt Nam) (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Tai nạn trẻ em