Video hài: Đoàn kết là sức mạnh

Đúng là: "Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại lên hòn núi cao"!

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác