4 thứ rẻ rúng thậm chí còn bị bỏ đi, đem phơi khô thành đặc sản bán đắt gấp 10-20 lần, khách đặt tới...

Theo Nhóm PV/
Nguồn: Người đưa tin
-Ngày 14/11/2022 10:00 AM (GMT+7)

Những thứ này có đầy ở các miền quê Việt Nam, trước đây không ai ngó ngàng, thậm chí còn nhổ bỏ, thế nhưng mấy năm gần đây chúng "đổi đời" thành đặc sản, đem phơi khô bán giá đắt đỏ.

Tin hay đừng bỏ lỡ