Bảo Anh nhận được số điểm khiêm tốn

Bài nhảy của Bảo Anh mang đậm sắc màu cổ tích.

Xem lại phần trình diễn của Bảo Anh:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác