Sau thời gian vắng bóng, Châu Tấn trở lại và trở thành tâm điểm với bộ phim Như Ý Truyện.

Sau thời gian vắng bóng, Châu Tấn trở lại và trở thành tâm điểm với bộ phim Như Ý Truyện.

Theo Lam Ngọc/ Marie Claire (Khám phá)
Ngày 19/11/2017 10:25 AM (GMT+7)