Lưu Diệc Phi xuất hiện với mái tóc hồng đậm chất fantasy trên trang bìa tại chí Trendshealth số tháng 6/2016.

Lưu Diệc Phi xuất hiện với mái tóc hồng đậm chất fantasy trên trang bìa tại chí Trendshealth số tháng 6/2016.

Theo Lam Ngọc/ Sina (Khám phá)
Ngày 10/06/2016 16:01 PM (GMT+7)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Lưu Diệc Phi