Cinemax 11/5: Paycheck

Ngày 11/05/2015 14:46 PM (GMT+7)

Kỹ sư Micheal sẽ tìm lại quá khứ của mình và chứng minh vô tội như thế nào?

Giờ

Tên phim

1h30  Strike Back S3 03
2h15  Strike Back S3 04
3h00 Heebie Jeebies
4h25  Dead In Tombstone
6h00 Missionary Man
8h00  The Avengers
10h00  Paycheck
12h00  Oblivion
14h10  Automata
16h00 The Long Day's Dying
17h35 Blind Fury
19h00 Dangerous Ground
20h30 Brothers In Arms
22h00 Star Trek: The Motion Picture
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array