Cinemax 18/4: Zodiac

Ngày 18/04/2015 00:01 AM (GMT+7)

Robert Graysmith vô tình bị cuốn hút bởi "Zodiac" và đi sâu vào cuộc điều tra phá án cùng với thanh tra David Toschi...

Giờ

Tên phim

0h40  Riddick
3h00 Killing Season
4h30  Lizzie Borden Took An Ax
6h00 The Girl
7h35  Pootie Tang
9h00

 The Babysitter

10h30  Mission Impossible
12h25  Soldier
14h30  Lizzie Borden Took An Ax
16h00  The Cable Guy
17h35  The Last Ride
19h00  Street Fighter: Assassin's Fist S1 03
19h25  Street Fighter: Assassin's Fist S1 04
20h15  Appleseed Saga: Ex Machina
22h00  Zodiac
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array