Cinemax 21/2: Paycheck

Kỹ sư Micheal sẽ tìm lại quá khứ của mình và chứng minh vô tội như thế nào?

Giờ

Tên phim

1h45  The Thing (2011)
3h25  Chain Of Fools
5h00  Trapped
6h30  Showdown In Little Tokyo
7h45  Dead Man On Campus
9h15  Brothers In Arms
10h45 Hard Target
12h30

I, Frankenstein

14h00  Automata
16h00 Silverado
18h10  Paycheck
20h05  Eraser
22h00  Banshee S3 07: You Can't Hide From The Dead
23h00 The Legend Of Hercules
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array