Cinemax 24/3: Intersections

Chuyến hành trình dành cho tất cả càng ngày càng trở nên khó lường hơn bao giờ hết...

Giờ

Tên phim

0h35  Banshee S3 02: Snakes And Whatnot
1h35  Intersections
3h15 Fire Down Below
5h00  The Good Guys And The Bad Guys
6h30 The Phantom
8h15 Night Of The Scarecrow
9h40

 Street Fighter: Assassin's Fist

11h25 Painkiller Jane
12h45  The Shepherd
14h20

 Warm Bodies

16h00 The Sea Gull
18h15

 Elizabethtown

20h15

Fire Down Below

22h00  The Enemy Within
23h25  Banshee S3 03: A Fixer Of Sorts
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array