Cinemax 28/10: The Apparition

Bộ phim siêu nhiên ly kỳ này bắt đầu bằng những sự kiện đáng sợ xảy ra trong ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ Kelly và Ben.

Giờ

Tên phim

1h00  Four Brothers
2h45  Ice Soldiers
4h20  Hard Eight
6h00  Fire In The Sky
7h50  Streets Of Fire
9h20  Avengers Confidential: Black Widow & Punisher
10h45

 Four Brothers

12h30  The Fog
14h10

 The World's End

16h00  The Chase
18h40  Hard Eight
20h20 Mortal Kombat
22h00 The Knick S2 02: You're No Rose
23h00 The Apparition
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array