Cinemax 6/10: Black Dawn

Ngày 06/10/2015 00:02 AM (GMT+7)

Jonathan Cold đang đeo đuổi một công việc bí mật, theo dõi đường dây buôn bán vũ khí hạt nhân chuyên nghiệp.

Giờ

Tên phim

1h00 Strike Back S4 09
2h00  Beast Of The Bering Sea
3h25  The Lost Honour Ep1
4h30 Battle In Outer Space
6h00  The Girl
7h30  The Mexican
9h25 Rage Of The Yeti
10h50 Escape Plan
12h45  Cyborg
14h10  Lizzie Borden Took An Ax
16h00  The Nutty Professor (1963)
17h45 The Lost Honour Ep1
18h50  Necessary Evil:Villains Of DC Comics
20h30  Mad Max
22h00  Rest Stop
23h25 Black Dawn
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array