Cinemax 7/5: Black Dawn

Ngày 07/05/2015 00:01 AM (GMT+7)

Jonathan Cold đang đeo đuổi một công việc bí mật, theo dõi đường dây buôn bán vũ khí hạt nhân chuyên nghiệp.

Giờ

Tên phim

1h30  Rage Of The Yeti
2h55  Bad Milo
4h20  Who's Been Sleeping In My Bed?
6h00 Mad Max
7h35  Rage Of The Yeti
9h05  The Big Lebowski
11h00 Foxfire
12h40  The Thirteenth Floor
14h25 Ninja III The Domination
16h00  Countdown
17h40  Stone Cold
19h05 Taking Chance
20h25 Black Dawn
22h00  Riddick
23h55 Saint Sinner
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array