HBO 29/3: Paranoia

Paranoia đưa chúng ta hiểu thêm sâu về bức màn đằng sau của sự thành công trên toàn cầu tại một thế giới nguy hiểm của lòng tham và sự lừa dối này.

Giờ

Tên phim

0h00  Paranoia
1h50 Panic Room
4h10 I Now Pronounce You Chuck And Larry
6h00 Losing Isaiah
7h45  Phenomenon
9h45

 Unbroken

13h00  Paranoia
15h15  Hairspray
17h10 True Crime
19h15  10,000 B.C.
21h00  The Water Diviner
22h50 Serena
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác