Star Movies 12/4: Free Birds

Ngày 12/04/2015 00:01 AM (GMT+7)

Jake chỉ có một mục tiêu duy nhất là thay đổi lịch sử mãi mãi và cứu lấy loài gà tây.

Giờ

Tên phim

02h00

 XXX: THE NEXT LEVEL

03h40  MR. PIP
05h35  END OF THE AFFAIR, THE
07h15

STEPFATHER, THE (2009)

09h00

 ENDER'S GAME

10h55  FREE BIRDS
12h30

 MONUMENTS MEN, THE

14h30  GOODMAN, A
16h10

 HUMMINGBIRD

17h55  LONE SURVIVOR
20h00  JOBS
22h15  OCULUS
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Star Movies
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Star Movies