Star Movies 13/11: Fun With Dick And Jane

Ngày 13/11/2015 00:01 AM (GMT+7)

Cùng đường, Dick quyết định cùng vợ bày mưu lập kế hoạch để giành lấy cướp lại tất cả những gì trước đây thuộc về họ

Giờ

Tên phim

02h10  HOUSE OF VERSACE
03h40 GOD HELP THE GIRL
05h30  DUDE, WHERE'S MY CAR?
06h55  BELLE
08h40 THE LONGEST YARD
10h35 THE STEPFATHER
12h20 ICE AGE
13h40 ALEXANDER AND THE TERRIBLE HORRIBLE NO GOOD VERY BAD DAY
15h05  THE ANIMAL
16h30  SOUL SURFER
18h15  SNAKE EYES
20h00 STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE
22h20  FUN WITH DICK AND JANE
23h55

 VALKYRIE

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Star Movies