Star Movies 24/1: 50 First Dates

Sandler phải bày ra nhiều cách khác nhau để hai người gặp gỡ và phải lòng nhau.

Giờ

Tên phim

01h50 CESAR CHAVEZ
03h35 ALL ABOUT STEVE
05h15

 THE OTHER WOMAN

07h05

50 FIRST DATES

08h45  HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2
10h30 A MOST VIOLENT YEAR
12h35  DRUMLINE: A NEW BEAT
14h20 HITCH
16h20 HORNS
18h25  THE RUNNER
20h00 THE AMAZING SPIDER-MAN
22h20 FOXCATCHER
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác