Star Movies 3/6: Walk Of Shame

Walk of shame là một bộ phim hài hước của đạo diễn Steven Brill khởi chiếu tại Việt Nam ngày 9/5

Giờ

Tên phim

01h25  BOOK OF ELI, THE
03h25  TRACKS
05h20  SPIDER -MAN
07h20  SAPPHIRES, THE
09h00  GHOST RIDER
10h50  FIRED UP!
12h20  SPIDER -MAN 2
14h30  ANGELS & DEMONS
16h50  

WALK OF SHAME

18h25 BEVERLY HILLS NINJA
20h00  SPIDER -MAN 3
22h25  DEN, THE
23h45 TOURIST, THE
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác