Star Movies 6/9: Fun With Dick And Jane

Ngày 06/09/2015 00:01 AM (GMT+7)

Cùng đường, Dick quyết định cùng vợ bày mưu lập kế hoạch để giành lấy cướp lại tất cả những gì trước đây thuộc về họ

Giờ

Tên phim

01h10  ARE WE OFFICIALLY DATING?
02h40  OBSESSED
04h30  

 VAMPIRE ACADEMY

06h15  ICE AGE
07h35

ALICE IN WONDERLAND

09h25  SAVING MR. BANKS
11h30  ARE YOU HERE
13h25

 MAKE YOUR MOVE

15h15 BABY GENIUSES
16h50 FUN WITH DICK AND JANE
18h20  ARE WE OFFICIALLY DATING?
20h00  THE TOURIST
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Star Movies)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Star Movies
Array