VTV 2/11: Võ Tắc Thiên bí sử

Sự thông minh, sắc sảo của Võ Tắc Thiên trên con đường đi đến quyền lực được thể hiện rõ nét và những rào cản lần lượt bị dẹp bỏ một cách tài tình và đầy dã tâm.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Đối diện với tình yêu - Tập 24
20h40 Đối thủ kỳ phùng - Tập 12

VTV3

00h00 Phá vòng vây - Tập 15
03h00 Khi trái tim bị đánh cắp - Tập 7, 8
11h00 Sóng ngầm - Tập 3
12h00 Tình Mẹ - Tập 21
17h00 Trái tim bị đánh cắp - Tập 9,10
21h10 Người đứng trong gió - Tập 24
22h20 Tình cha - Tập 37

VCTV1

00h00 Mảnh đất vàng - Tập 3,4
02h30 Gia đình chồng tôi - Tập 65
05h00 Những ngày tươi đẹp - Tập 53
06h00 Những ngày tươi đẹp - Tập 54
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 53
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 65
10h30 Đi tìm hạnh phúc - Tập 45
11h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 6
12h00 Ván bài tội lỗi - Tập 24
13h00 Kiếm và hoa - Tập 4
14h00 Gia đình chồng tôi - Tập 66
15h45 Đi tìm hạnh phúc - Tập 45
16h45 Biệt đội chống khủng bố - Tập 6
17h30 Tìm lại yêu thương - Tập 54
19h00 Đi tìm hạnh phúc - Tập 46
19h30 Hôn nhân giả - Tập 5
20h30 Vệ Tử Phu - Tập 22
21h30 Kiếm và hoa - Tập 5

VCTV2

00h00 Tay chơi miệt vườn - Tập 6
01h00 Vùng hạ chuyển mình - Tập 20
02h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 37
03h00 Lênh đênh phận bạc - Tập 20
04h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 5
05h00 Bão mẫu @ - Tập 27
06h00 Tay chơi miệt vườn - Tập 7
07h00 Vùng hạ chuyển mình - Tập 21
08h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 38
09h00 Lênh đênh phận bạc - Tập 21
10h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 6
11h00 Bão mẫu @ - Tập 28
12h00 Tay chơi miệt vườn - Tập 8
13h00 Vùng hạ chuyển mình - Tập 22
14h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 39
15h00 Lênh đênh phận bạc - Tập 22
16h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 7
17h00 Bão mẫu @ - Tập 29
18h00 Tay chơi miệt vườn - Tập 9
19h00 Vùng hạ chuyển mình - Tập 23
20h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 40
21h00 Lênh đênh phận bạc - Tập 21
22h00 Ầu ơ ví dầu - Tập 8
23h00 Bão mẫu @ - Tập 30

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 62
01h00 Phát súng hận thù - Tập 10
02h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 3
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 63
04h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 4
05h00 Tình em rực nắng - Tập 21
06h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 4
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 64
08h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 4
09h00 Phát súng hận thù - Tập 10
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 64
11h00 Tình em rực nắng - Tập 22
12h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 6
13h00 Phát súng hận thù - Tập 12
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 66
15h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 5
16h00 Phát súng hận thù - Tập 13
17h00 Tình em rực nắng - Tập 23
18h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 6
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 67
20h00 Tình em rực nắng - Tập 24
21h00 Phát súng hận thù - Tập 14
22h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 5
23h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 6
(Theo VTV, VTC)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Array