VTV 5/10: Đối thủ kỳ phùng

Ngày 05/10/2015 00:01 AM (GMT+7)

Bộ phim nói về tình và tiền - điển hình là vấn đề xoay quanh tiền tỷ của phi vụ gây chấn động trong thế giới ngầm Việt Nam.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Phượng hoàng mẫu đơn - Tập 42
20h40 Đối thủ kỳ phùng - Tập 1

VTV3

00h00 Chủ Tịch Chính Hiệp - Tập 8
03h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 29
12h00 Phim truyện
18h00 Chị cả - Tập 41
20h40 Phim truyện
22h20 Tình cha - Tập 21

VCTV2

00h00 Cỏ biếc - Tập 13
01h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 11
02h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 9
03h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 37
04h00 Tiểu thư đi học - Tập 27
05h00 Sóng ở đáy sông - Tập 17
06h00 Cỏ biếc - Tập 14
07h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 12
08h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 10
09h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 38
10h00 Tiểu thư đi học - Tập 28
11h00 Sóng ở đáy sông - Tập 18
12h00 Cỏ biếc - Tập 15
13h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 13
14h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 11
15h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 39
16h00 Tiểu thư đi học - Tập 29
17h00 Bão mẫu @ - Tập 1
18h00 Cỏ biếc - Tập 16
19h00 Vẫn hoài ước mơ - Tập 14
20h00 Cuộc chiến quý ông - Tập 12
21h00 Ngọn cỏ gió đùa - Tập 40
22h00 Tiểu thư đi học - Tập 30
23h00 Bão mẫu @ - Tập 2

VCTV7

00h00 Xin đừng xa anh - Tập 34
01h00 Vua khách sạn - Tập 30
02h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 12
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 35
04h00 Thiên thần báo thù - Tập 57
05h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 82
06h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 12
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 35
08h00 Thiên thần báo thù - Tập 58
09h00 Vua khách sạn - Tập 30
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 36
11h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 83
12h00 Thiên thần báo thù - Tập 59
13h00 Vua khách sạn - Tập 31
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 37
15h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 13
16h00 Vua khách sạn - Tập 32
17h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 84
18h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 14
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 38
20h00 Vũ khí sắc đẹp - Tập 85
21h00 Vua khách sạn - Tập 33
22h00 Thiên thần báo thù - Tập 58
23h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 14
(Theo VTV, VTC)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim truyền hình
Array