Không chỉ ăn uống, những thói quen không ngờ này có thể khiến ký sinh trùng xâm nhập cơ thể

Hơn 50% các hồ nước, suối, kênh có thể bị nhiễm ký sinh trùng đơn bào Giaria Lamblia. Flo không loại bỏ được nó nên khi nước chảy vào thành thị chưa qua xử lý vẫn có thể chứa loại ký sinh này.
3. Uống nước chưa đun sôi

Hơn 50% các hồ nước, suối, kênh có thể bị nhiễm ký sinh trùng đơn bào Giaria Lamblia. Flo không loại bỏ được nó nên khi nước chảy vào thành thị chưa qua xử lý vẫn có thể chứa loại ký sinh này.

Nguồn: http://khampha.vn/chuyen-muc-test-6/khong-chi-an-uong-nhung-thoi-quen-khong-ngo-nay-co-...

Thuylt (TTCN)
Ngày 10/04/2019 13:28 PM (GMT+7)