Những ngày đầu mùa đông, cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc hài hước và thảm hoạ thời trang khi bằng mọi cách chống rét của nhiều người. Một khi đã rét thì quan trọng gì đẹp xấu, cứ ấm là được!

Những ngày đầu mùa đông, cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc hài hước và thảm hoạ thời trang khi bằng mọi cách chống rét của nhiều người. Một khi đã rét thì quan trọng gì đẹp xấu, cứ ấm là được!

Theo Linh Linh (Khám phá)
Ngày 23/11/2018 16:33 PM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Hình ảnh hài hước