Từ tháng 6 sẽ tử hình bằng thuốc độc

Ngày 02/06/2013 08:33 AM (GMT+7)

Ngoài quy định về tiêm thuốc độc tử tù, các quy định cùng có hiệu lực trong tháng 6-2013 gồm: 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội; tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng; lãi suất vay mua nhà ở xã hội 6%/năm; 6 nhóm đơn vị không được đình công...

Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc có hiệu lực từ ngày 26-6-2013.

Ba loại thuốc tử hình

Theo Nghị định 82/2011/NĐ-CP, thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình bao gồm: Thuốc dùng để gây mê (Sodium thiopental); thuốc dùng để làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp (Pancuronium bromide); thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim (Potassium chloride).   

Quy định trên đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 47/2013/NĐ-CP. Cụ thể: Thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại: Thuốc làm mất tri giác; thuốc làm liệt hệ vận động; thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Một liều gồm 3 loại thuốc nêu trên và dùng cho một người.

Tám đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Theo Nghị định 34/2013/NĐ-CP, 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước gồm: 1 - Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; 2 - Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 3 - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 4 - Công nhân làm việc tại khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, dịch vụ ngoài khu công nghiệp; 5 - Người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Trong đó, người thu nhập thấp là người không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; 6 - Người khuyết tật, người già cô đơn và các đối tượng đặc biệt có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Trường hợp là người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, không có thu nhập thì được bố trí ở tại các trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước; 7 - Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ; 8 - Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Theo Quyết định 24/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29-6-2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng, từ ngày 20-6-2013, mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi-lanh dưới 1.500 cc đã qua sử dụng sẽ được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.

Cụ thể, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi-lanh dưới 1.000 cc có mức thuế nhập khẩu là 5.000 USD/chiếc. Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi-lanh từ 1.000 cc đến dưới 1.500 cc có mức thuế nhập khẩu là 10.000 USD/chiếc.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 6%/năm

Theo Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02 ngày 7-1-2013 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-6-2013, mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở đối với khách hàng được Ngân hàng Nhà nước công bố hằng năm và áp dụng cho các khoản vay có dư nợ trong năm. Mức lãi suất áp dụng trong năm 2013 là 6%/năm. Định kỳ vào tháng 12 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 10 năm đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp nhưng không vượt quá thời điểm ngày 1-6-2023. Tổng giá trị của gói tín dụng khoảng 30.000 tyỉ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian giải ngân tối đa là 36 tháng kể từ ngày 1-6-2013.  

Sáu nhóm không được đình công

Theo Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công, có 6 nhóm đơn vị sử dụng lao động không được đình công gồm: 1 - Sản xuất, truyền tải, điều độ hệ thống điện; 2 - Thăm dò, khai thác dầu khí; sản xuất, cung cấp khí, gas; 3 - Bảo đảm an toàn hàng không, an toàn hàng hải; 4 - Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông; bưu chính phục vụ cơ quan nhà nước; 5 - Cung cấp nước sạch, thoát nước, vệ sinh môi trường ở các thành phố trực thuộc trung ương; 6 - Trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng.

Theo website Chính phủ, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 23-6-2013.

Theo Quý An (Người lao động)