Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu

Bé Nguyễn Hoàng Long, số báo danh AD61508 thích bú sữa mẹ.

Bé Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 13/03/2015. Bé biết đi từ 11 tháng, nặng 13 ký, dài 80 cm.

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 1

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 2

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 3

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 4

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 5

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 6

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 7

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 8

 nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: ảnh bé