Bố đếm tiền, bé cười khanh khách

Em bé liên tục cười giòn tan khi thấy bố đếm tiền.

Theo Như Hoàn (Nguồn VTV) (Khám Phá)