Đàn trâu rừng bảo vệ trâu con trước sư tử hung dữ

Cả đàn trâu rừng đã cùng nhau hợp sức bảo vệ chú trâu con trước sự tấn công của con sư tử hung dữ

NH (Youtube)
Xem thêm chủ đề: bao ve | dong vat | trau rung | hung du | dau da | tranh gianh