Hài Hoài Linh 2013: Cá độ (P1)

Hoài Linh vào vai bà bán vé kiêm coi tướng số.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác