Tự Long hát chiếc khăn Piêu

Tự Long trong vai Táo trổ tài hát chế bài chiếc khăn Piêu.

(Khampha.vn)