Vợ chồng đừng dùng từ "hy sinh"

Cùng chuyên mục Cà phê sáng trò chuyện với Doctor Happy, Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc về chuyện phân công lao động giữa Vợ và Chồng trong gia đình.

Bản quyền video thuộc VTV

Bảo Bình (Theo VTV)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác