Star Movies 7/10: Iron Man 3

Trong cuộc chiến này, Stark đã tìm thấy câu trả lời cho những băn khoăn về chính con người mình: Liệu mình tạo nên bộ giáp hay bộ giáp tạo nên mình?

Giờ

Tên phim

1h15 THE BAYTOWN OUTLAWS
2h55  OLYMPUS HAS FALLEN
4h55  CITY SLICKERS: THE LEGEND OF CURLY'S GOLD
6h50 SIX DAYS, SEVEN NIGHTS
8h30  TURBO
10h05  HOMEFRONT
11h45  LONGEST WEEK, THE
13h15 REASONABLE DOUBT
14h50  PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS
16h35  MORTAL INSTRUMENTS, THE
18h45  IRON MAN 3
21h00  RAY DONOVAN s2 EP 12
22h05  DEADLY REVENGE
23h30  BLOOD
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Khampha.vn)