Châu Trần Triệu Minh - AD29714 - Cậu bé lười ăn

Ngày 27/04/2016 16:55 PM (GMT+7)

Bé Châu Trần Triệu Minh, số báo danh AD29714 thích chơi xếp hình.

Bé Châu Trần Triệu Minh, sinh ngày 16/12/2013. Bé rất lười ăn.

Châu Trần Triệu Minh - AD29714 - Cậu bé lười ăn - 1

Châu Trần Triệu Minh - AD29714 - Cậu bé lười ăn - 2

Châu Trần Triệu Minh - AD29714 - Cậu bé lười ăn - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)