Dương Thị Kiều Oanh - AD16318 - Bé gái có nụ cười xinh

Ngày 29/04/2016 17:22 PM (GMT+7)

Bé ương Thị Kiều Oanh, số báo danh AD16318 thích uống sữa.

Bé Dương Thị Kiều Oanh, sinh ngày 28/02/2014. Bé được 2 tuổi.

Dương Thị Kiều Oanh - AD16318 - Bé gái có nụ cười xinh - 1

Dương Thị Kiều Oanh - AD16318 - Bé gái có nụ cười xinh - 2

Dương Thị Kiều Oanh - AD16318 - Bé gái có nụ cười xinh - 3

Dương Thị Kiều Oanh - AD16318 - Bé gái có nụ cười xinh - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)