Hoàng Bảo Anh - AD27872 - Cô bé hay cười

Ngày 29/04/2016 13:14 PM (GMT+7)

Bé Hoàng Bảo Anh, số báo danh AD27872 thích ngồi lên cổ Bố và dứt tóc Bố.

Bé Hoàng Bảo Anh, sinh ngày 27/07/2015. Bé rất thích cười và buôn dưa lê, dưa chuột...và thích là ca sỹ.

Hoàng Bảo Anh - AD27872 - Cô bé hay cười - 1

Hoàng Bảo Anh - AD27872 - Cô bé hay cười - 2

Hoàng Bảo Anh - AD27872 - Cô bé hay cười - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)