Ngô Khánh Vy - AD33131 - Bé Cua cá tính

Ngày 29/04/2016 13:20 PM (GMT+7)

Bé Ngô Khánh Vy, số báo danh AD33131 thích mút ngón tay.

Bé Ngô Khánh Vy, sinh ngày 20/11/2015. Bé có tên ở nhà là cua. Bé cá tính như cái tên đó vậy.

Ngô Khánh Vy - AD33131 - Bé Cua cá tính - 1

Ngô Khánh Vy - AD33131 - Bé Cua cá tính - 2

Ngô Khánh Vy - AD33131 - Bé Cua cá tính - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)