Nguyễn Hoàng Nguyên - AD27813 - Sâu con dễ mến

Bé Nguyễn Hoàng Nguyên, số báo danh AD27813 thích hóng chuyện.

Bé Nguyễn Hoàng Nguyên, sinh ngày 12/02/2016. Bé có biệt danh là Sâu vì lúc sinh ra bé luôn chân luôn tay như là sâu vậy.

nguyen hoang nguyen - ad27813 - sau con de men - 1

nguyen hoang nguyen - ad27813 - sau con de men - 2

nguyen hoang nguyen - ad27813 - sau con de men - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác