Nguyễn Huỳnh Thiên Kim - AD85906 - Bé Ry mắt to tròn đen láy

Ngày 30/04/2016 23:52 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Huỳnh Thiên Kim, số báo danh AD85906 thích ca múa, hát.

Bé Nguyễn Huỳnh Thiên Kim, sinh ngày 20/06/2015. Con vui tính dễ thương, hiếu động lắm. Mọi người ủng hộ con nhé.

Nguyễn Huỳnh Thiên Kim - AD85906 - Bé Ry mắt to tròn đen láy - 1

Nguyễn Huỳnh Thiên Kim - AD85906 - Bé Ry mắt to tròn đen láy - 2

Nguyễn Huỳnh Thiên Kim - AD85906 - Bé Ry mắt to tròn đen láy - 3

Nguyễn Huỳnh Thiên Kim - AD85906 - Bé Ry mắt to tròn đen láy - 4

Nguyễn Huỳnh Thiên Kim - AD85906 - Bé Ry mắt to tròn đen láy - 5

Nguyễn Huỳnh Thiên Kim - AD85906 - Bé Ry mắt to tròn đen láy - 6
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)