Nguyễn Kim Thanh - AD17878 - Da trắng, mắt đen đáng yêu

Bé Nguyễn Kim Thành, số báo danh AD17878 luôn chân luôn tay, chạy nhảy nghịch ngợm.

Bé Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 04/10/2014. Bé thích đi chơi với bố.

nguyen kim thanh - ad17878 - da trang, mat den dang yeu - 1

nguyen kim thanh - ad17878 - da trang, mat den dang yeu - 2

nguyen kim thanh - ad17878 - da trang, mat den dang yeu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)