Nguyễn Kim Thanh - AD17878 - Da trắng, mắt đen đáng yêu

Ngày 29/04/2016 02:52 AM (GMT+7)

Bé Nguyễn Kim Thành, số báo danh AD17878 luôn chân luôn tay, chạy nhảy nghịch ngợm.

Bé Nguyễn Kim Thanh, sinh ngày 04/10/2014. Bé thích đi chơi với bố.

Nguyễn Kim Thanh - AD17878 - Da trắng, mắt đen đáng yêu - 1

Nguyễn Kim Thanh - AD17878 - Da trắng, mắt đen đáng yêu - 2

Nguyễn Kim Thanh - AD17878 - Da trắng, mắt đen đáng yêu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)