Nguyễn Ngọc Cát Tường - AD30570 - Má phính năng động

Bé Nguyễn Ngọc Cát Tường, số báo danh AD30570 thích ăn bánh chocopie.

Bé Nguyễn Ngọc Cát Tường, sinh ngày  06/09/2015. Cát Tường 7 tháng tuổi, bé rất năng động.

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 1
Bé Nguyễn Ngọc Cát Tường, sinh ngày  06/09/2015. 

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 2
Cát Tường 7 tháng tuổi, bé rất năng động.

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 3

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 4

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé