Nguyễn Ngọc Cát Tường - AD30570 - Má phính năng động

Ngày 10/04/2016 19:26 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Ngọc Cát Tường, số báo danh AD30570 thích ăn bánh chocopie.

Bé Nguyễn Ngọc Cát Tường, sinh ngày  06/09/2015. Cát Tường 7 tháng tuổi, bé rất năng động.

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 1
Bé Nguyễn Ngọc Cát Tường, sinh ngày  06/09/2015. 

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 2
Cát Tường 7 tháng tuổi, bé rất năng động.

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 3

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 4

nguyen ngoc cat tuong - ad30570 - ma phinh nang dong - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé